logo kg

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ САНАРИП ТВ ЖӨНҮНДӨГҮ БОЛГОН МААЛЫМАТ

up1212(up) kgup1212(down) kg

Сиздин сыналгыңыздын DVB-T2 MPEG-4 стандартын колдогон санариптик тиркегичке туташкан болсо жана дециметрдик антеннасы болсо, Санарипти кабыл алат. Ошондой эле DVB-T2 MPEG-4 стандартын колдогон санариптик тюнери ичине орнотулган сыналгы да кабыл алат.

Санарипти түзөтүүдө Сиздин сыналгыңызды же/жана тиркегичиңизди колдонуу инструкциясын колдонуңуз. Кабыл алуучу телеаппаратураны түзөтүүдө төмөнкү жалпы кеңештерди берсе болот:

  • антенналык кабелдин штекерин, керекучурда, сыналгыга санариптик тиркегичти иштетиңиз;
  • каналдарды автоматтык издөөнү иштетиңиз, сыналгы тийиштүү санариптик обого өзү жөндөлөт, ал эми кол менен жөндөөдө каналдын жыштыгын көрсөтүү керек болот;
  • көпчүлүк санариптик сыналгыларда (санариптик тиркегичтерде) берилип жаткан белгинин деңгээлин жана сапатын көрсөткүчү бар, ал сиздин антеннаны санариптик обону алууга ыңгайлатып жөндөйт.

Схема подключения

Сыналгы сатып алууда сатуучудан тийиштүү сертификаттыталап кылган туура болот.

Санаприптик берүүнү кармоо үчүн метрлик (МВ) же дециметрлик (ДМВ) диапазондуу телеантеннаны колдонууга болот. Анын мүнөздөмөсү ар бир абонент үчүн жекече жана радиотелеберүү станциясынан алыстыгына, ага жараша кабыл алынып жаткан белгинин сапатына жараша болот. Антеннанын түрүн аныктоо үчүн аны пайдалануу боюнча нускама менен таанышыңыз.

Көңүл буруңуз! DVB, анын ичинде DVB-T, DVB-Т2, DVB-S ж.б. түрдүү стандарттар бар. Кыргызстан DVB-T2 стандартын кабыл алган. DVB-T2 MPEG-4 стандартындагы ресивер менен сыналгыларды сатып алыңыз.

nothing3px
X
Шаблоны Joomla! 3.
Создать свой сайт с Joomla!.